Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

12:39

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viahereyes hereyes
12:38
12:38
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viaruinyourday ruinyourday
12:37
9473 6893
Osiecka!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahereyes hereyes
12:37
4092 cee6 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viahereyes hereyes
12:36
3517 0583
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viahereyes hereyes
12:36
3520 794a
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viahereyes hereyes
12:35
Czy to ja sprawiam, że tak łatwo jest po prostu przyjść i odejść z mojego życia?
— A Fine Frenzy - Almost Lover
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viaAlwaysMe AlwaysMe

July 07 2015

22:41
0799 fdfa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via404notfound 404notfound
22:41
5396 8289 500
Reposted frompalesoap palesoap viabloodstain bloodstain
22:41
2814 8201 500
Reposted fromkocham-piwo kocham-piwo viapl pl
22:40
Reposted fromweightless weightless viablue-velvet blue-velvet
22:40
7018 c340
no właśnie!
22:39
4408 aad1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagivemefood givemefood
22:39
7117 5b83 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viabloodstain bloodstain
22:32
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski vianiskowo niskowo
22:30

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viacenturylove centurylove
22:30
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal via404notfound 404notfound
22:29
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaviolethill violethill
00:04
7835 f55c 500
Reposted fromscreamscence screamscence viawaniliowaa waniliowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl